RETURN POLICY

TERMS AND CONDITIONS IN NORWEGIAN SCROLL DOWN / ANGRE OG RETURRETT PÅ NORSK BLA NEDERST PÅ SIDEN

RETURN POLICY IN SHORT

Contact LHO PRINTS before returning any items.
You can return the product within 14 days of delivery.
The product must be in new condition.
To avoid any Customs charges please clearly mark the package ‘RETURNED GOODS’.
Want to switch to another product? You can do that, just contact us.
If a package is unclaimed you might have to pay a handling fee.

RETURN POLICY

Please contact us before returning any items.

It is appropriate that the consumer controls the delivery to verify that this is accurate and error free. At the complaint, the customer contacts us and gives information relevant and the reason for complaint.

Return Conditions

You can return the product within 14 days of delivery. The product must be in new condition. If the product is ruined or used the product shall not be refunded. Make sure to include contact information with the return.

We will make a refund of eligible returns. In some instances, we will need a bank account number to transfer the money back to you. The easiest way is to e-mail it to us along with a brief description of your case.

Returning A Package

If a returned item is shipped international, please clearly mark the package ‘RETURNED GOODS’, to avoid any Customs charges. We are not responsible for any return Customs charges made. Any charges incurred are the responsibility of the customer.

Want to switch to another product?

Send us an e-mail telling us which product you want instead and return the product you have received.

Transport Damage

If the product is lost or you, upon receiving, notice that the item has been damaged during transport, you should immediately report this to us.

Unclaimed Packages

For packages that are not cashed at your post office within 14 days, we reserves the right to charge you a handling fee to cover return shipping and freight companies’ administrative costs.

 

All enquiries: lars@lhoprints.com

Contact and costumer service:

LHO PRINTS
Rådalslien 34
5239 Bergen
Norway

 

 

ANGRE OG RETURRETT I KORTFORM

Kontakt LHO PRINTS før du returnerer noen varer.
Du kan returnere produktet innen 14 dager etter at du mottok det.
Produktet må være i opprinnelig stand. Dersom pruduktet ikke er i opprinnelig stand må kjøper dekke kostnadene ved forringelse av produktet.
Vil du bytte til et annet product? Null problem, bare kontakt oss først.
Viss en pakke er uavhentet på postkontoret må kjøper dekke kostnadene ved dette.

ANGRE OG RETURRETT

Kontakt oss før du returnerer varer.

Kjøper kontrollerer selv leveringen av varen og konrollerer at riktig vare er levert og at varen er uten feil eller mangler. Vedrørende klage skal kjøper kontakte oss og oppgi revelevant informasjon vedrørende klagen. Produktet kan uansett returneres innen 14 dager uten at det er opprettet klagesak.

Varens tilstand ved retur

Kjøper kan returnere varen innen 14 dager uansett tilstand. Dersom produktet er har merker etter bruk må kjøper selv dekke kostnadene ved forringelse av produktet. Legg ved kontaktopplysninger ved retur av varen.

Vi vil betale tilbake kjøpesummen av varen. I noen tilfeller kan vi trenge et bankkontonummer for å returnere kjøpesummen.

Vil du bytte til et annet produkt?

Send oss en e-post og oppgi hvilken vare du ønsker i steden for og returner varen du allerede har fått.

Skade ved transport

Dersom varen har forsvunnet i transport, eller du oppdager transportskader på varen da du mottar den skal du umiddelbart melde dette tilbake til oss.

Uavhentede pakker

For pakker som ikke er avhentet hos postkontoret innen 14 dagere har vi tillatelse til å innhente et gebyr fra kunden for å dekke kostnaden ved retur av varen til oss.

Angrerettskjema legges ved varen.

 

Alle spørsmål kan rettes til: lars@lhoprints.com

Kontakt og kundeservice:

LHO PRINTS
Rådalslien 34
5239 Bergen